open-close
DESTEK MERKEZİ
open-close
DESTEK MERKEZİ

E-POİNT FATURA

E-Point Infodrom E-point çözümü ile, kurumlar arasındaki belge iletim ve onay süreçlerini, uçtan uca bir hizmet bütünü olarak sunmaktadır. İşletmelerin, iş yapış şekillerinde değişikliklere yol açan elektronik belge sistemi, bilhassa belge iletim ve işletim süreçlerinde köklü değişikliğe sebep olmuş, gelen – giden evrakların ve bunların onay süreçlerinin bilgi sistemleri ile yönetilmesini adeta zorunlu kılmıştır. E-Point […]

E-Point

Infodrom E-point çözümü ile, kurumlar arasındaki belge iletim ve onay süreçlerini, uçtan uca bir hizmet bütünü olarak sunmaktadır.

İşletmelerin, iş yapış şekillerinde değişikliklere yol açan elektronik belge sistemi, bilhassa belge iletim ve işletim süreçlerinde köklü değişikliğe sebep olmuş, gelen – giden evrakların ve bunların onay süreçlerinin bilgi sistemleri ile yönetilmesini adeta zorunlu kılmıştır. E-Point uygulama çözümü, işletmelerin elektronik belge işlerini yönetmekte, hızlı ve güveni içerisinde ERP sistemlerine entegrasyonunu sağlanmaktadır.

E-Point Fatura

Bugün, sahada pek çok e-fatura uygulama çözümü bulunmaktadır. Bu çözümlerin bir kısmı görüntüleme yapmakta, bir kısmı özel entegrasyon çözümleri ile ERP sistemlerine belge entegrasyonunu sağlamaktadır.

E-Point ürünü de, işletmenin ERP sistemine belge entegrasyonu sağlamaktadır. E-point’i diğer uygulama çözümlerinden ayıran özelliği, bu entegrasyonların gelen ve giden evrak süreçlerinin işletmeye özel tasarlanabiliyor olması, Onay prosedürlerinin tanımlanabilmesi, hazırlanmış özel formalar ile sürecin basit, kullanıcı dostu ara yüzler ile işletilebilmesini ve raporlanmasını sağlanmasıdır.

E-Point bize ne gibi faydalar sağlamaktadır?

Yasal mevzuata uyumludur. GİB’ nın elektronik fatura standartlarına tamamen uyumludur. Mevzuat değiştiğinde, ürün güncellemesi hızlıca sağlanır. Farklı senaryolara (temel / ticari) göre fatura iletişimleri sağlanmaktadır. E-fatura kapsamına giren mükellefleri sistem otomatik olarak tanımlar.

İşletmelerin ticari ve zaman maliyetlerini düşürür. Bilgi sistemlerine bir defalık yapılacak bu yatırım ile işletmelerde süreklilik arz eden, matbaa, kırtasiye, depolama, kargo, kurye v.b. masraflar ortadan kalkar. Belge akışı ve onay süreçlerinin de sistemsel olarak yönetilmesi, masalarda onay bekleyen, kaybolan evrak problemleri ya da sisteme girilmemiş belge sorunlarının da ortadan kalmasına sebep olur. Bilgi sistemlerindeki raporlama süreçlerine kadar uzanan bu gibi aksaklıkların ortadan kalkması, güncel ve anlık olarak raporların alınabilmesine olanak sağlar.

ERP sistem Entegrasyonu mükerrer veri girişlerini ve doğabilecek hataları ortadan kaldırır. Kurgulamadaki parametrik yapı sayesinde, farklı sektörlerdeki ihtiyaca binaen tanımlanmış özel alanların kullanılmasını sağlar ve entegrasyonlar neticesinde ERP de oluşan kayıtlarda yeniden kayıt düzenlemeyi gerektirmez. Manuel kayıt girişi bu anlamda yapılmaz.

Hazırlanan ara yüzler ve raporlar neticesinde gelen ve giden faturalarının durumları rahatlıkla izlenebilir.

Ürün Özellikleri

 • Parametriktir
 • Kullanıcılar tanımlanır
 • Yetki grupları tanımlanır
 • Organizasyon şeması üzerinde kullanıcılar tanımlanır
 • Onay mekanizma tanımları ile değen koşullar üzerinden, birden çok onay prosedürü işletilebilir.
 • Eşleştirmeler ile, gelen data ERP entegrasyon bağlantı tanımları yapılabilir
 • Red nedenleri tanımlanır
 • Onay bekleyen kayıtlar listelenir, kaydın kimde onayda beklediği, hangi senaryo üzerinden işletildiği kolay ekran ile izlenebilir.
 • Onaylanan kayıtlar listelenir, onay tarihçesi izlenebilir.
 • Red edilen kayıtlar listelenir.
 • Tüm ekranlarda kolay filtreleme imkanı vardır

E-Point ile elektronik belge iletim ve onay süreçlerini yönetmeniz artık çok daha kolay…

İşletmelerin, iş yapış şekillerinde değişikliklere yol açan elektronik belge sistemi, bilhassa belge iletim ve işletim süreçlerinde köklü değişikliğe sebep olmuş, gelen/giden evrakların ve bunların onay süreçlerinin bilgi sistemleri ile yönetilmesini adeta zorunlu kılmıştır. E-Point uygulama çözümü, işletmelerin elektronik belge işlerini yönetmekte, hızlı ve güveni içerisinde ERP sistemlerine entegrasyonunu sağlanmaktadır.

Infodrom, WEB teknolojisi kullanarak ve Logo Connect alt yapısı ile geliştirdiği E-Point çözümü ile, kurumlar arasındaki e-fatura belge iletim ve onay süreçlerinin uçtan uca yönetilmesini sağlayan bir hizmet bütünü sunmaktadır.

E-Point Fatura kısaca, gelen ve giden e-faturaların görüntülenmesi, detay bilgilerinin kayıt edilmesi, onay sürecine dahil edilmesi, GİB ’e onay & ret bilgilerinin gönderilmesi, onaylanan faturaların Logo ERP programına sipariş / İrsaliye kayıtları ile eşleştirerek aktarılması süreçlerinin yönetilebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

E-point, tüm bu süreçleri işletmeye özel tasarlamakta, basit ve kullanıcı dostu ara yüzler ile işletilebilmesini, raporlanmasını sağlamaktadır.

Sistem üzerinde kullanıcı grupları, kullanıcılar ve kullanıcılara ait bilgiler tanımlanmakta, detaylı yetkilendirmeler yapılmaktadır.

Onay mekanizması tanımlarında, eş zamanlı onay verme ve kademeli onay verme süreç tasarımları yapılmaktadır.

E-fatura kayıtları, Logo Connect ‘in gelen kutusu ekranına düştüğü anda, E-point için geliştirilen Windows servis yapısı ile onay sürecine otomatik olarak dahil olmaktadır.

Onay sürecinde tanımlı kullanıcılar, bilgisayar ve akıllı telefonları aracılığı ile onay / ret süreçlerini tamamlamaktadır.

Yetkili kullanıcılar, faturanın içeriğini görüntüleyip, her hangi bir aşamada farklı onay süreci ile değişiklik yaparak sürecin yeniden başlamasını sağlamaktadır.

Kullanıcılar yetkisi dahilinde, onay bekleyen, onayladıklarım, reddettiklerim, süreçlerim klasörlerine erişip, kendisi ile  ilgili süreçlerdeki faturaların akıbetlerini izlemektedir.

E-Point Fatura

 • Grup ve Kullanıcı Tanımları
 • Yetkilendirmeler
 • Organizasyon  Şeması tanımları
 • Onay Süreci Tanımları
 • Ret Nedenleri
 • Sistem Mesajı Tanımları
 • Eşlemeler (Firma-Stok-Hizmet)
 • Fatura Görüntüleme
 • Onaylama ve Ret Süreçleri
 • Sipariş ile İlişkilendirme
 • İrsaliye ile İlişkilendirme
 • Çoklu Firma Yönetimi
 • Pivot Raporlama
 • Mobil Onay / Ret
 • Çoklu Yazdırma
 • Logo ERP Kayıt İşlemleri