open-close
DESTEK MERKEZİ
open-close
DESTEK MERKEZİ

UYGULAMA DANIŞMANLIĞI

Uygulama Danışmanlığı Hizmetleri, LOGO ürünlerini kullanan veya kullanmayı planlayan şirketlerin bu ürünlerden en yüksek verimi alabilmesi için, yeni sistemin kurulması sürecinde, yürütülen her türlü faaliyeti kapsayan bir hizmetler bütünüdür.

Bu hizmetlere kaynak olan metodoloji; proje organizasyonu, proje yönetimi ve eğitimlerde de dahil olmak üzere uygulamanın tüm süreçlerini, en ince detaylarına kadar tanımlayan bir rehber niteliğindedir. Bu niteliğiyle metodoloji, sistematiktir. Metodoloji baz alınarak yürütülen bir uygulama projesi, genel olarak dört aşamada gerçekleşir:

  • Ön analiz
  • Analiz & Tasarım
  • Kuruluş
  • Pilot Çalışma

Uygulama Danışmanlığı Metedolojisi

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP – Enterprise Resource Planning) yazılımı satın almaya karar verildiğinde, bu alandaki yazılım ürünü ve üzerine çalışılacağı donanım maliyetlerinin dışındaki hizmetlerin maliyetleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

ERP projeleri temelde “bilgiyi yönetmeyi”  mümkün kılar. Bilgi yönetildiğinde, işletmenin yönetim planı oluşturulabilir, rekabet ve pazarlama stratejileri belirlenebilir. Rakipler karşısında avantajlar elde edilebilir, işletme kendi pazarında fark yaratabilir. ERP uygulamaları sayesinde, daha az kaynakla daha çok iş yapmak, daha çok veriyi işlemek ve sonuçlarını raporlamak mümkün olur. İşletmenin her noktasından, tüm modül ve fonksiyonlarıyla bütünleşik bir yazılımda veriyi işlemeyi, ERP sistemini işletmeyi ve yürütmeyi sağlar. İşte bu faydaların yaratılması, sürdürülebilmesi; sistemin, işletmenin değişen ve gelişen iş süreçlerine uyumlu hale getirilmesi ancak doğru metedolojiyle uygulanmış danışmanlık hizmetleriyle mümkün olmaktadır.

Infodrom Yazılım, Logo Uygulama Danışmanlığı projelerinde uyguladığı metedolojiyle, müşterinin ihtiyaçları en etkin şekilde belirlenir. Tanımlanan iş ihtiyaçlarının karşılanmasıyla, bilginin müşteri çalışanlarınca kolayca öğrenilmesine olanak sağlar. Infodrom, farklı sektörlerdeki deneyimleriyle de müşteriye gerektiğinde yol gösterir, işletmeye değer katar. Metedoloji, 4 + 1 aşamadan oluşur.

Metedolojinin safhaları aşağıda belirtilmiş ve içeriği özet olarak açıklanmıştır.

1. Analiz

Bu aşamada, müşterinin tüm iş süreçleri analiz edilir. Müşterinin beklentileri ve sektörel ihtiyaçları doğrultusunda, kurulacak yeni sistem tanımlanır. Projenin kapsamı ve proje planı detaylandırılır.

2. Tasarım ve Kuruluş

Analiz çalışmalarıyla tanımlanan iş ihtiyaçlarının karşılanması için bu aşamada “Logo programının yapılandırılması, kullanım modelleri oluşturulur, form ve raporlar tasarlanır, onay prosedürleri ve sistem parametreleri tanımlanır. Analiz aşamasında, kapsamı tamamlanan müşteri özelleştirme ihtiyaçlarının tasarımı ve iş modelleri oluşturulur.

3. Geliştirme ve Test

Müşterinin özelleştirme ihtiyaçları doğrultusunda kapsamı oluşturulan ve iş modelleri tasarlanan yazılım, geliştirilir. Ön testlerden sonra, müşteri test ortamına yüklenir. Test onaylarıyla, gerçek sisteme yüklenir. Test aşamasında sistemin tüm iş süreçleri test edilir, sonuçları incelenir. Kurgulanan sistemin doğruluğu teyit edilir. Anahtar kullanıcı ve son kullanıcı eğitimleri verilir. Tüm eğitim ve sistem materyalleri oluşturulur.

4. Uygulama

Uygulama aşamasında, tüm bileşenleriyle kullanıma hazır hale gelen yeni sistem, kullanıma açılır. Kullanıcılar gerçek sistemde verilerini girmeye, işlemeye ve raporlamaya başlar. Çok kritik bir dönem olan uygulama aşamasının sonuçları, projenin başarısını belirler. Analizde tanımlanan ihtiyaçların, karşılandığı gözlemlenir.

+1. Destek

Kurulan yeni sistemin tüm fonksiyonlarının kullanıcılar tarafından anlaşılması ve  işletilebilmesi, faydanın sürdürülebilmesi önemlidir. Bu amaçla müşteriye her aşamada bakım & destek hizmetleri verilir. Bu aşamada Infodrom proje ekibinin yanı sıra, Infodrom destek ekibi de devreye girer. Kurgulanan yeni sisteme uygun olarak “uzaktan veya yerinde” destek hizmetleri verilir.

Proje Ekibi

Logo Uygulama Danışmanlığı Projesi, Infodrom Yazılım ve müşteri çalışanları, yönlendirme komitesi, proje yöneticileri ve anahtar kullanıcılardan oluşturulmuş ekip tarafından yürütülür.

Proje Yönetimi

Proje organizasyon şemasında, tüm profiller için görev ve sorumluluklar yer alır.

Projenin onaylanmasıyla özet başlıklar halinde proje planı, projenin analiz safhasında görev, kaynak ve zaman planı hazırlanır. Proje iş planını güncelleştirmek ve uygulama faaliyetlerini bu plana göre yürütmek, proje yöneticisinin sorumluluğundadır.

Projenin gelişimini takip etmek ve durumu değerlendirmek için proje ekibiyle, Proje Gelişim toplantıları; proje sponsorlarının katıldığı proje değerlendirme toplantıları gerçekleştirilir.

Sözleşme veya iş planında sapmalar olduğu taktirde, gelişmeleri değerlendirmek için kriz toplantıları düzenlenir.