open-close
DESTEK MERKEZİ
open-close
DESTEK MERKEZİ

YAZILIM ÇÖZÜMLERİMİZ

Infodrom, Logo ürünlerini kullanan müşterilerinin sektörel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, Logo ürünü üzerinde fonksiyon, modül, rapor ya da Logo ürününe entegre yazılım ürünleri geliştirir.

Yazılım geliştirme hizmetlerinin kapsamındaki ürünler, müşteriye özel geliştirilebildiği gibi, farklı sektörlerde de ihtiyacı tamamlayabilir.

Geliştirilmiş ve proje bazlı olarak farklı sektörlerde de uyarlanabilen ürünler aşağıda yer alır:

E-Point Fatura

E-Point

Infodrom E-point çözümü ile, kurumlar arasındaki belge iletim ve onay süreçlerini, uçtan uca bir hizmet bütünü olarak sunmaktadır.

İşletmelerin, iş yapış şekillerinde değişikliklere yol açan elektronik belge sistemi, bilhassa belge iletim ve işletim süreçlerinde köklü değişikliğe sebep olmuş, gelen – giden evrakların ve bunların onay süreçlerinin bilgi sistemleri ile yönetilmesini adeta zorunlu kılmıştır. E-Point uygulama çözümü, işletmelerin elektronik belge işlerini yönetmekte, hızlı ve güveni içerisinde ERP sistemlerine entegrasyonunu sağlanmaktadır.

E-Point Fatura

Bugün, sahada pek çok e-fatura uygulama çözümü bulunmaktadır. Bu çözümlerin bir kısmı görüntüleme yapmakta, bir kısmı özel entegrasyon çözümleri ile ERP sistemlerine belge entegrasyonunu sağlamaktadır.

E-Point ürünü de, işletmenin ERP sistemine belge entegrasyonu sağlamaktadır. E-point’i diğer uygulama çözümlerinden ayıran özelliği, bu entegrasyonların gelen ve giden evrak süreçlerinin işletmeye özel tasarlanabiliyor olması, Onay prosedürlerinin tanımlanabilmesi, hazırlanmış özel formalar ile sürecin basit, kullanıcı dostu ara yüzler ile işletilebilmesini ve raporlanmasını sağlanmasıdır.

E-Point bize ne gibi faydalar sağlamaktadır?

Yasal mevzuata uyumludur. GİB’ nın elektronik fatura standartlarına tamamen uyumludur. Mevzuat değiştiğinde, ürün güncellemesi hızlıca sağlanır. Farklı senaryolara (temel / ticari) göre fatura iletişimleri sağlanmaktadır. E-fatura kapsamına giren mükellefleri sistem otomatik olarak tanımlar.

İşletmelerin ticari ve zaman maliyetlerini düşürür. Bilgi sistemlerine bir defalık yapılacak bu yatırım ile işletmelerde süreklilik arz eden, matbaa, kırtasiye, depolama, kargo, kurye v.b. masraflar ortadan kalkar. Belge akışı ve onay süreçlerinin de sistemsel olarak yönetilmesi, masalarda onay bekleyen, kaybolan evrak problemleri ya da sisteme girilmemiş belge sorunlarının da ortadan kalmasına sebep olur. Bilgi sistemlerindeki raporlama süreçlerine kadar uzanan bu gibi aksaklıkların ortadan kalkması, güncel ve anlık olarak raporların alınabilmesine olanak sağlar.

ERP sistem Entegrasyonu mükerrer veri girişlerini ve doğabilecek hataları ortadan kaldırır. Kurgulamadaki parametrik yapı sayesinde, farklı sektörlerdeki ihtiyaca binaen tanımlanmış özel alanların kullanılmasını sağlar ve entegrasyonlar neticesinde ERP de oluşan kayıtlarda yeniden kayıt düzenlemeyi gerektirmez. Manuel kayıt girişi bu anlamda yapılmaz.

Hazırlanan ara yüzler ve raporlar neticesinde gelen ve giden faturalarının durumları rahatlıkla izlenebilir.

Ürün Özellikleri

 • Parametriktir
 • Kullanıcılar tanımlanır
 • Yetki grupları tanımlanır
 • Organizasyon şeması üzerinde kullanıcılar tanımlanır
 • Onay mekanizma tanımları ile değen koşullar üzerinden, birden çok onay prosedürü işletilebilir.
 • Eşleştirmeler ile, gelen data ERP entegrasyon bağlantı tanımları yapılabilir
 • Red nedenleri tanımlanır
 • Onay bekleyen kayıtlar listelenir, kaydın kimde onayda beklediği, hangi senaryo üzerinden işletildiği kolay ekran ile izlenebilir.
 • Onaylanan kayıtlar listelenir, onay tarihçesi izlenebilir.
 • Red edilen kayıtlar listelenir.
 • Tüm ekranlarda kolay filtreleme imkanı vardır

E-Point ile elektronik belge iletim ve onay süreçlerini yönetmeniz artık çok daha kolay…

İşletmelerin, iş yapış şekillerinde değişikliklere yol açan elektronik belge sistemi, bilhassa belge iletim ve işletim süreçlerinde köklü değişikliğe sebep olmuş, gelen/giden evrakların ve bunların onay süreçlerinin bilgi sistemleri ile yönetilmesini adeta zorunlu kılmıştır. E-Point uygulama çözümü, işletmelerin elektronik belge işlerini yönetmekte, hızlı ve güveni içerisinde ERP sistemlerine entegrasyonunu sağlanmaktadır.

Infodrom, WEB teknolojisi kullanarak ve Logo Connect alt yapısı ile geliştirdiği E-Point çözümü ile, kurumlar arasındaki e-fatura belge iletim ve onay süreçlerinin uçtan uca yönetilmesini sağlayan bir hizmet bütünü sunmaktadır.

E-Point Fatura kısaca, gelen ve giden e-faturaların görüntülenmesi, detay bilgilerinin kayıt edilmesi, onay sürecine dahil edilmesi, GİB ’e onay & ret bilgilerinin gönderilmesi, onaylanan faturaların Logo ERP programına sipariş / İrsaliye kayıtları ile eşleştirerek aktarılması süreçlerinin yönetilebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

E-point, tüm bu süreçleri işletmeye özel tasarlamakta, basit ve kullanıcı dostu ara yüzler ile işletilebilmesini, raporlanmasını sağlamaktadır.

Sistem üzerinde kullanıcı grupları, kullanıcılar ve kullanıcılara ait bilgiler tanımlanmakta, detaylı yetkilendirmeler yapılmaktadır.

Onay mekanizması tanımlarında, eş zamanlı onay verme ve kademeli onay verme süreç tasarımları yapılmaktadır.

E-fatura kayıtları, Logo Connect ‘in gelen kutusu ekranına düştüğü anda, E-point için geliştirilen Windows servis yapısı ile onay sürecine otomatik olarak dahil olmaktadır.

Onay sürecinde tanımlı kullanıcılar, bilgisayar ve akıllı telefonları aracılığı ile onay / ret süreçlerini tamamlamaktadır.

Yetkili kullanıcılar, faturanın içeriğini görüntüleyip, her hangi bir aşamada farklı onay süreci ile değişiklik yaparak sürecin yeniden başlamasını sağlamaktadır.

Kullanıcılar yetkisi dahilinde, onay bekleyen, onayladıklarım, reddettiklerim, süreçlerim klasörlerine erişip, kendisi ile  ilgili süreçlerdeki faturaların akıbetlerini izlemektedir.

E-Point Fatura

 • Grup ve Kullanıcı Tanımları
 • Yetkilendirmeler
 • Organizasyon  Şeması tanımları
 • Onay Süreci Tanımları
 • Ret Nedenleri
 • Sistem Mesajı Tanımları
 • Eşlemeler (Firma-Stok-Hizmet)
 • Fatura Görüntüleme
 • Onaylama ve Ret Süreçleri
 • Sipariş ile İlişkilendirme
 • İrsaliye ile İlişkilendirme
 • Çoklu Firma Yönetimi
 • Pivot Raporlama
 • Mobil Onay / Ret
 • Çoklu Yazdırma
 • Logo ERP Kayıt İşlemleri
B2B Partner Port

B2B Partner Port, rakiplerinize karşı maliyet avantajı, sürat ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlar.

2000’ li yıllardan beri Türkiye’de pek çok platformda duyageldiğimiz B2B nedir?

B2B - Business to Business (İşten İşe), işletmelerin geleneksel yollarla gerçekleştirdikleri ticari ilişkilerinin, elektronik ortamda internet üzerinden gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Müşterileriniz, tedarikçileriniz, iş ortaklarınız ve çalışanlarınız internet üzerinden B2B sisteminize yetkileri dahilinde bağlanarak, iş süreçlerini yürütmekte ve yine yetkileri dahilindeki raporları alabilmektedir. B2B’ nin amacı tüm çalışan ve iş ortaklarınıza daha hızlı, verimli, kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir çalışma ortamının yaratılmasıdır.

B2B, paydaşları ile olan iletişimi ve işi eş zamanlı ve akıcı hale getirir, dolayısı ile ilişki maliyetini düşürür. İşletme, iş ortakları, ortak müşteriler ve çalışanlar arasında, sürekli bilgi paylaşımı içerisinde bulunacakları eşsiz bir platform sunar.

Dünya' da işletmeler arasında artan rekabet sebebiyle ürünlerin ya da hizmetlerin en az maliyetle üretilmesi ve pazara sürülmesi ön plana çıkmıştır. Daha az maliyetle üretim, ilk olarak daha ekonomik fiyatlı tedarik ile başlamaktadır. Bu bağlamda dünya' da ki rekabet daha da arttıkça B2B’ nin pazar hacmi de her geçen gün artacaktır.

B2B uygulamaları, bu ağın içine giren herkese kazandırır, dışında kalanlar ise bir süre sonra daha az iş yapmaya, daha fazla taviz vermeye mecbur kalırlar.

B2B sistemleri iş ortaklarınıza, işletmenize, çalışanlarınıza zaman kazandırır, hatalı veri girişlerini önler, onay mekanizmalarını devreye sokar.

B2B ile maliyetleriniz düşer.. B2B rekabet avantajı yaratır.

B2B Partner Port

 • Organizasyon tanımları
 • Rol ve yetki tanımları
 • Kullanıcı tanımları
 • Onay mekanizması tanımları
 • Seviyeli ve parametrik onay sistemi
 • Sistem parametre tanımları
 • Onay gelen kutusu
 • Teslim tarihi günleri ataması
 • Cari giriş (Yeni müşteri talepleri)
 • Sevk adresi giriş
 • Sipariş girişi
 • Iskonto talep yönetimi
 • Risk limiti talep yönetimi
 • Saha puan girişi
 • Müşteri yorum girişleri
 • İade ürün yönetimi
 • Numune giriş (müşteri numune talep ve onay sistemi)
 • Stok durumu görüntüleme
 • Kampanya yönetimi
 • Raporlar
 • Logo ile tam Entegrasyon

B2B Partner Port ile iletişim maliyetlerinizi en aza indirir, uluslararası arenada rekabet avantajı sağlarsınız.

Bir mesai günü içerisinde, bayilerinizin ya da iş ortaklarınızın, elinizdeki ürünlerin stok miktarını, ürünlerin satış fiyatlarını, siparişlerinin durum ve teslim sürelerini, müşteri risk bilgileri ya da cari ekstrelerini sorgulamak amacıyla, satış personelinize ya da finans personelinize gün içerisinde ne kadar çok arama yaptığını, ve tüm aramalara cevap vermek için harcanan mesai süresini, yeni ürün ve kampanyalar hakkında bayilerinizi bilgilendirmek amacıyla harcanan iletişim ve zaman maliyetini düşünelim.. İşte B2B Partner Port siz ve tüm paydaşlarınız için, bu maliyetleri ortadan kaldırmanın yanı sıra, daha pek çok ihtiyacın bütünleşik bir faydaya dönüşmesini sağlar.

B2B nasıl bir model ile çalışır?

 • B2B son kullanıcıya kapalıdır. Sadece müşteri, tedarikçi ve çalışan arasında çalışan, dışa kapalı bir e- iş platformudur.
 • Tüm verileri yalnızca sisteme bağlanan yetkili kullanıcılar görebilir.
 • Girilen işlemler tanımlı onay prosedürlerinden geçerek kayıt edilebilir.
 • Logo ürünleri ile Online veri alış verisi sağlar.
 • Stoklar, fiyat listeleri, müşteri riskleri ve kampanyalar anlık olarak entegre edilir.

B2B’nin faydaları nelerdir?

 • Müşteri talepleri hızlıca değerlendirilebilir, yönetilebilir.
 • Müşterileriniz ürün gamınıza ve ürünlerinize hızlıca ulaşabilir.
 • İşletmenin ürettiği ya da sattığı yeni ürün ve hizmetlerin pazarlara daha hızlı bir şekilde sunulabilmesi imkanı sağlar.
 • Firmanızı daha etkin bir şekilde tanıtmanızı sağlar. İşletmenizin reklamını daha kolay yapar, sunduğu hizmetleri / ürünleri daha hızlı ve kolayca tanıtır.
 • Kampanya ve duyurularınızı müşterilerinize her an ve daha hızlı ulaşmasını sağlar.
 • Ulusal Pazar haricinde, uluslararası pazara da açılarak ihracat imkanı sağlar.
 • Pazarlama ve satın alma operasyonları için gerekli olan personel, zaman ve diğer maliyetlerden tasarruf ederek işletme maliyetlerinin azaltılması ve bu şekilde daha rekabetçi olabilme imkanı sunar.
 • Satın alma maliyetleriniz azalır.
 • Stok maliyetleriniz azalır.
 • Ürün alımlarında daha rekabetçi olabilmenizi sağlar.
 • Evrak işleri azalır, Operasyonel işlemler, onaylar web ortamında yönetilir.
 • Onay mekanizmanızın web üzerinden anlık işlemesi mümkün olur.

B2B Partner Port ile neler yapabilirsiniz?

 • Kullanıcılarınızı tanımlayabilirsiniz. Kullanıcılarınız, çalışanlarınız, müşteri ve tedarikçileriniz yani tüm paydaşlarınız olabilir.
 • Organizasyon yapınızı hiyerarşik bir düzende tanımlayabilirsiniz.
 • Rol ve yetki tanımları oluşturabilirsiniz. Sisteme bağlanan her kullanıcı yetkisi dahilindeki işlemleri yapabilir, raporları alabilir.
 • İşletmenizi çalışma sistemine uygun olarak parametrelerinizi tanımlayabilirsiniz.
 • Onay mekanizmaları ile durum koşullarına uygun olarak, seviyeli onaylar tanımlamak mümkün olabilir.
 • Teslim tarihi günleri ile ürün grubu bazında teslim günleri tanımlanabilir. Böylece sipariş girişinde otomatik teslim tarihi ataması yapılabilir.
 • B2B sistemini kullanan tüm paydaşlarınız, taleplerini size sistem üzerinden e-mail ile ulaştırabilir.
 • Satış personeliniz, müşterileri hakkında sisteme yorum kaydedebilir.
 • İade işlemleri için talep ürün girişleri yapılabilir, işlem sırasında iade nedeni seçilerek sistemden rapor alınması sağlanabilir. Girilen iadeler onaya düşer.
 • Numune işlemleri için talep giriş yapılır. Onaylamanın ardından sisteme girişi sağlanır.

B2B Partner Port ile hangi raporları alabilirsiniz?

 • Risk limiti raporu ile cari risk limiti, Çek risk tutarı, toplam risk tutarı ve bakiyesi ayrı ayrı izlenebilmektedir.
 • Cari ekstre raporu ile Logo sistemi üzerinden alınabilen cari ekstreye ulaşılabilir. Rapor alınmadan önce filtre vermek mümkündür.
 • Tahsilat performans raporu ile vadesi gelen ya da geçmiş işlemlerin tutar ve vade gün bilgilerinin raporlanması sağlanır.
 • Bekleyen sipariş raporu ile sistemde kapanmamış siparişler ile ilgili ürün ve sipariş detayında raporlar alınır.
 • Fatura detay raporu ile fatura kalemlerinin detaylı olarak listelenmesi mümkün olabilir.
 • Ayrıntılı tahsilat raporu ile işlem bazında vade tarihi ve işlem tarihleri ile gün ve tutar bilgilerine erişebilir. Kapanmamış faturalar raporlanabilir.
 • Günlük yapılan işlemler ile kullanıcı bazında işlem listesi alınabilir.
 • Ayrıntılı satış raporu ile ürün bazında, satış iade, net satış miktar ve tutar bilgileri ile indirim ve net satış tutarı bilgileri raporlanabilir.

B2B sisteminde, bayiler kendi siparişlerini webden girebilir.

 • Sipariş girişinde bayiye atanmış ödeme planları listelenebilir.
 • Siparişi verilen ürünlerin satış fiyatları otomatik gelir.
 • Siparişin durum koşullarına göre kampanyalar (ıskontolar, promosyonlar ve masraflar) otomatik olarak uygulanır.
 • Bayi siparişin teslim adresini seçebilir.
 • Sipariş girişinde en son alınan ürünler ya da en çok alınan ürünler ile ilgili sorgulamalar yapılabilir ve kolay sipariş girişi sağlanabilir.
 • Depo stok miktarı anlık olarak görüntülenebilir.
 • Sipariş girişinde müşteri risk kontrolleri yapılır. Risk limiti aşımlarından sipariş kaydedilmemesi sağlanabilir.
 • Taslak siparişler kaydedilebilir. Sipariş girişi tamamlandığında firmaya gönderilir. Onaylanan siparişler Logo’ da ticari sisteme kaydedilir.
 • İşlemler sırasında dövizli fiyatlar, otomatik olarak yerel para birimine çevrim yapılabilir.
 • Sipariş girişinde sistem tanımlanmış parametrelere göre teslim tarihi ataması gerçekleştirir.
 • Bayi’ nin kaydettiği sipariş, onaya düşer. Onay mekanizması tanımlarına göre seviyeli onaydan geçebilir.
 • İşlemler sırasında tanımlanmış kullanıcılara otomatik mailler gider.

 

Depo & Üretim Otomasyonu

Depo Otomasyon Yönetim Sistemleri Nedir?

Depolardaki malzeme hareketlerinin kontrolü yönetilmesi esasına dayanan teknolojik bir sistemdir.
Toptan veya Perakende dağıtım yapan işletmelerin El terminalleri kullanılarak malzeme hareketleri yönetilir.
Malzemeyi ilgilendiren tüm hareketlerin, El terminalleri üzerine yüklenen yazılımlar ile ERP sistemine entegre edilmesini sağlar. Çift yönlü aktarım mimarisi ile çalışan sistemde, ERP’de girilmiş sipariş ve ürün bilgileri El terminali üzerindeki yazılımlara, El terminali ile oluşan tüm malzeme hareketleri ise ERP sistemlerine anlık ya da zamanlı olarak aktarılması sağlanır.

Malzemeyi ilgilendiren her türlü hareket, satın alma, satın alma iade, satış sevkiyat, satış iade, depolar arası transfer ve sayım işlemleri gibi hareketler El terminalleri üzerinden barkod ve siparişler okutularak, Ticari sistemlere aktarılması sağlanır.

Depo Otomasyon sisteminin faydaları nelerdir?

 • Yanlış sevkiyatın önüne geçer, işlemler sipariş, talep ve barkod okutularak gerçekleştiğinden, malzemenin hatalı sevki engellenir.
 • Tüm malzeme hareketleri sistem üzerinden yürütüldüğünden, iş maliyetleri azalır.
 • İletmelerdeki en büyük sıkıntı olan, depo da ki stok miktarının yönetilmesi ve izlenmesi sağlanır.
 • İzlenebilir stok, gereksiz Envanter maliyetini engeller.
 • Sevkiyat işlemleri hızlandığından, müşteriye hızlı sevkiyat yapılaması sağlanır.

Mal Kabül Modülü

Mal Kabül modülü ile Logo’da onay bilgisi sevkedilebilir durumda olan Satınalma siparişlerinin el terminalleri aracılığıyla girişinin yapılması sağlanmaktadır. İşlemler sırasında kullanıcının kolayca ilgili siparişi bulabilmesi için ekranlara aram kriterleri eklenmiştir.

Satınalma siparişi bulunduktan sonra barkod okutma işlemi gerçekleştirilerek sipariş içerisindeki ürünler okutulur. Sipariş içerisinde bulunmayan bir ürün okutulduğunda ya da sipariş miktarından fazla okutulduğunda uygulama uyarı vermektedir.

Sipariş Logo’ya Satın alma irsaliyesi fiş tütünde aktarılır.

Satınalma İade Modülü

Cari hesap seçildikten barkod okutularak iade alınacak ürünler seçilmektedir. Bu noktada fatura üzerindeki iade fiyat bilgileri girilebilir. Giriş işlemleri yapıldıktan sonra satın alma iade irsaliyesi ya da faturası olarak Logo’ya aktarılmaktadır.

Sevkiyat Modülü

Sevkiyat modülü ile Logo’da onay bilgisi sevkedilebilir durumda olan Satış siparişlerinin el terminalleri aracılığıyla girişinin yapılması sağlanmaktadır. İşlemler sırasında kullanıcının kolayca ilgili siparişi bulabilmesi için ekranlara aram kriterleri eklenmiştir.

Satış siparişi bulunduktan sonra barkod okutma işlemi gerçekleştirilerek sipariş içerisindeki ürünler okutulur. Sipariş içerisinde bulunmayan bir ürün okutulduğunda ya da sipariş miktarından fazla okutulduğunda uygulama uyarı vermektedir.

Sipariş Logo’ya Satış irsaliyesi fiş tütünde aktarılır.

Satış İade Modülü

Cari hesap seçildikten barkod okutularak iade alınacak ürünler seçilmektedir. Bu noktada fatura üzerindeki iade fiyat bilgileri girilebilir. Giriş işlemleri yapıldıktan sonra satış iade irsaliyesi ya da faturası olarak Logo’ya aktarılmaktadır.

Sayım Modülü

Sayım modülü Logo’da tanımlı olan malzemelerin el terminalleri aracılığı ile okutularak sayım işleminin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Logo’daki fiili miktar ile okutulan miktarı kontrol edilerek sayım eksiği ve sayım fazlası fişleri aktarılmaktadır. Sayım sonuçları doğrudan Logo’ya aktarılacağı gibi excel’e aktarılarak aktarım öncesinde sonuçları inceleyebilmek, elle değişiklikler yapabilmek mümkün olmaktadır.

Ambar Transfer

Ambar transfer modülü Logo’da tanımlı olan ambarlar arası malzeme hareketlerinin, işlemler sırasında el terminali üzerinden okutulması ve bu ürünler için Ambar Fişi oluşturulmasını sağlamaktadır. El terminalinde çıkış ve giriş ambarları seçilmekdikten sonra ürünler okutularak işlem gerçekleştirilmektedir.

Logo Ambar parametrelerinde geçerli olan parametreler birebir uygulanmaktadır.