E-Müstahsil Makbuzu

Vergi mükellefiyeti olmayan çiftçiler, e-MM ile tanışın.

Logo e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulaması, müstahsil makbuzlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulması ve raporlanmasının yanı sıra hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazını sağlıyor. Vergi mükellefi olmayan çiftçiler, Logo e-MM ile müstahsil makbuzlarının hazırlanıp gönderilmesi süreçlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirebiliyor.

Öne Çıkan Özellikler

Mevzuata Tam Uyum

Çevre Dostu

Kolay Entegrasyon

Kolay Erişim

Saklama Hizmeti

Çiftçilere Özel