Yazılım Geliştirme Hizmetleri

Firmaların özle ihtiyaçları paralelinde firmaya özel olarak yazılım ürününün uyarlanması ve yazılımın geliştirilmesi için verilen hizmetlerdir. Yazılım ürünün standart formlarında ve ekranlarında yapılacak değişiklikler (uyarlamalar) ile ürünün içine ya da dışına geliştirilecek yazılımlar, entegrasyon çözümleri ve aktarım yazılımları bu kapsamda geliştirilmektedir.

Infodrom Özel Yazılım Geliştirme Hizmetleri

Firmanın satın almış olduğu yazılım ürünlerinin, işletmenin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmesi, ekranların düzenlenmesi, fonksiyonel kontrollerin veya ürünün genel çalışma prensiplerinin revize edilmesi,  3. Parti yazılımlar ile entegrasyonların sağlanması gibi, müşteriye özel çözümlerin üretilmesi yani bu yönde yazılımın geliştirilmesi  hizmetlerinin tamamıdır.

Bu hizmetler Infodrom’un uzun yıllardır birlikte çalıştığı, son derece deneyimli yazılım geliştiriciler ve bağlı ekipleri tarafından yürütülmekte, proje yöneticileri tarafından yönetilmektedir.

Yazılım ihtiyaçları, iş analistleri tarafından analiz edilerek belirlenir, yazılım uzmanlarınca çözüm tasarlanır ve ürün kodlanır yani geliştirilir. Çıkan ürün test uzmanları ve müşteri sorumluları tarafından test edilir. Onayların akabinde canlı sisteme yüklenerek ve kullanıcı eğitimleri verilerek, uygulama danışmanlığı hizmetleri ile devreye alınır, izlenir.