Web Servis Entegrasyonları

Geliştirilen WEB Servisleri ile ERP sistemindeki her verinin, diğer ERP sistemleri veya yazılımlar/sistemler ile uçtan  uça entegrasyonu sağlanmaktadır. Entegrasyon yöntemleri ile olarak son teknoloji alt yapıları kullanılmaktadır. Her türlü API entegrasyonu çift yönlü (GET, POST) aktarımlar sağalacak şekilde geliştirilmiştir.

ERP Entegrasyon Maddeleri

Stok Kartları

Müşteri ve Tedarikçi Kartları

Satış Siparişleri

Sevk İrsaliyesi

Malzeme Hareketleri (Sarf, Fire, Sayım v.b.)

Satış Faturası

Satın Alma Siparişleri

Alım İrsaliyesi

Alım Faturası

Muhasebe Fişleri

Üretim Reçeteleri

Üretim Emirleri ve Fişleri

Finans İşlemleri (Kasa, Banka, Çek-Senet)