Logo Bordro Plus

Güçlü işletmeler için hızlı ve verimli bordro yönetimi

İnsan kaynağının finansal sonuçlar üzerindeki etkisi her geçen gün daha net görülmektedir. Dolayısıyla bu kaynağın gerek yasal gerekse operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda en iyi şekilde yönetilmesi de giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu süreçte işletmelerin ve insan kaynakları ekiplerinin en büyük yardımcısı, otomasyon bazlı teknoloji çözümleri oluyor. Bu kapsamda geliştirilen Bordro Plus ürünü İK departmanını bordro hesaplama iş yükünden kurtarıyor.

İnsan Kaynakları departmanlarının bordro işlemlerini hızlı ve hatasız gerçekleştirmelerine olanak tanıyan Logo Bordro Plus çözümü, işlem takibinin kolaylığı sayesinde operasyonel maliyetleri de düşürüyor.

Öne Çıkan Özellikler

Masaüstü Kurulum

e-Mail ile Bordro Gönderimi

Güncel Mevzuata Uyum

Bireysel Emeklilik İşlemleri

İlgili Kurumlarla Tam Entegrasyon

Bordro ve İzin Yönetimi