Ara
Close this search box.

Uygulama Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Uygulama Danışmanlığı Hizmetleri

Uygulama Danışmanlığı Hizmeti kapsamında; kurulacak olan yeni sistemin hedefleri, müşteri beklentileri ve kapsamı paralelinde aşağıdaki danışmanlık hizmetleri bir bütün olarak verilmektedir;

Infodrom Danışmanlık Hizmetleri Metodolojisi

Uygulama danışmanlığı hizmetlerinde, Infodrom Danışmanlık Hizmetleri Metodolojisi kullanılmaktadır. Bu metodoloji, firmaların hızla değişen ihtiyaçlarına yine yüksek hızda cevap verebilecek sistemler devreye almayı sağlar. Teknoloji günümüzde hızla gelişiyor. Bu paralelde işletmelerin dinamikleri, kullanıcı alışkanlıkları ve ihtiyaçları da değişiyor. Bu açıdan klasik danışmanlık metodolojileri yerini yeni proje yönetim yaklaşımlarına bırakmıştır. Burada amaç projenin kalitesini zaman ve bütçe kısıtları içerisinde gerçekleştirirken, yüksek katma değerli işler üretmek ve müşteri açısından hızla değişen ihtiyaçlara yanıt verebilecek sonuçlara, sistemlere ulaşmayı sağlamaktır. Değişime, verimli ve üretken bir şekilde adapte olup müşteriye yüksek değer üretmeye çalışmaktır. 

Uygulama danışmanlığı hizmetleri, “Analiz”, “Tasarım”, “Geliştirme ve Konfigürasyon”, “Eğitim”, “Kullanıcı Kabul Testleri” ile “Canlıya Geçiş” ve “Canlı Kullanım Desteği” olmak üzere toplamda 5+2 aşamada uygulanır. Her bir aşamanın içerisindeki sprintler (planlanmış çalışma zaman aralığı) değerlendirilir. “Neleri iyi yaptık?”, “Neleri daha iyi yapabilirdik?” ve “Neleri yapamadık?” gibi sorulara cevap aranır, öğrenilir ve bir sonraki sprintte bu verilere dayanarak önlemler alınması ve dinamik olunması sağlanır. Günlük değerlendirmeler ile tamamlanmış işler, devam eden işler ve yapılacak olan işlerin zaman planlarının ve sonuçlarının anlık olarak izlenmesini sağlar. Hedef ve gerçekleşen çalışma, iş bitirme süreleri günlük olarak izlenir. Proje yöneticilerinden gelen her türlü değişiklik talepleri değerlendirilir, lakin mevcut sprint içinde kesinlikle planlama ve değişiklik yapılmaz, mutlaka bir sonraki sprint planlanması beklenir. Böylece projenin tüm ihtiyaçları son derece dinamik bir yapıda hızlıca karşılanır.

Uygulanacak metodoloji kadar, proje ekibinin oluşturulması da proje başarısı için son derece önemlidir. Müşteri ve Infodrom tarafında proje ekipleri oluşturulur. Her iki taraf için öncelikle proje yöneticileri belirlenir. Müşteri tarafında modüller için anahtar kullanıcılar tanımlanır, Infodrom’da da projeye kapsama göre danışman ya da danışmanlar atanır. Proje içerisinde tüm roller için görev ve sorumluluklar bellidir. Böylece proje organizasyonu, roller ve görevlerde tanımlanmış olur.

Sistem Entegratörü ve İş Ortağı - Yazılım – ERP Yazılımı

Infodrom Yazılım olarak 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi listesinde yer almaktan dolayı mutlu ve gururluyuz.

Üstelik 2022 yılında “Sistem Entegratörü ve İş Ortağı – Yazılım – ERP Yazılımı” kategorisinde 14. sırada olmaya hak kazandık. Bu başarıda ERP sektöründe yılların Logo Yazılım tecrübesi ve 2020 yılında başladığımız GOSB Teknopark serüvenimizin etkisi büyük.

#birliktedijitalgelecege mottomuz ışığında; kaliteli, tecrübeli, dinamik ve aynı zamanda genç kadromuz ile dijital çözümler üretmek, firmaların e-dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak, yerli yazılım ve entegrasyon ürünleri üretilmesi ve geliştirilmesi konusunda faaliyetlerde bulunmayı sürdüreceğiz.

Emeği olan herkese teşekkürler..